Om mig

att så ofta som möjligt veta vad man gör och varför

Vem är jag


Lotta Åberg heter jag och är utbildad socionom vid universitetet i Umeå och Den sociala högskolan i Odense, Danmark. Jag har arbetat i 15 år inom socialtjänsten med huvudsaklig inriktning mot missbruk och ungdomar både som behandlar och utredare. Jag har också arbetat som projektledare och senast som enhetschef med ansvar för ungdom, vuxen missbruk, LSS, psykiatri och alkoholhandläggning. Min breda erfarenhet av praktiskt socialt arbete har varit värdefullt i utbildnings- och handledningssituationer och jag är väl förtrogen med många av de arbetssituationer som de jag möter befinner sig i. Jag har under hela min yrkesverksamma tid haft förmånen att parallellt få arbeta med olika processuppdrag i olika sammanhang såsom politikerarbete, framtagande av olika övergripande planer samt vid start av olika verksamheter. Jag har arbetat med Framtidsverkstäder sedan 1999 och med MI sedan 2005. Jag har också under dessa år kontinuerligt vidareutbildat mig inom för området aktuella ämnen. jag tycker att det är spännande och stimulerande att möta nya grupper och tillsammans med dem försöka hitta nya vägar och ser fram emot att få träffa dig och din grupp. Sedan 2017 ger jag även utbildningar i TMO Traumamedveten omsorg. en utbildning i förståelse och förhållningssätt för de som möter traumatiserade barn och unga i sin roll som omsorgsperson.


Lotta

Utbildningar


Socionom Umeå / Odense 1996


Framtidsverkstadsledare Lund Steg 1. 1999 Steg 2. 2001.


MI två kurser för Barbro Holm Ivarsen 2005 och 2008


MI-lärarutbildning SKL 2009


Motivational Interviewing

Introduction - Update

William R. Miller & Stephen Rollnick  2013


Motivational Interviewing

Intermedia advanced

Stephen Rollnick, Terrie Moyers, Cardiff

2015


Motivational Interviewing Advanced, Stephen Rollnick, Terrie Moyers 2016


Motivational Interviewing workshop for Trainers

Steve Berg-Smith 2016


Beroendelära, prevention och behandling med inriktning mot cannabismissbruk Uppsala universitet 2005


Handledarutbildning i psykosocialt arbete på fyra terminer vid Ersta Sköndal Högskola 2010-2011


Utbildning i Jokerrollen/Forumspel och Rainbow Katrin Byréus 2012


Utbildare i

TMO

Rädda Barnen 2017


Kreativa metoder -i handledning och för individ och grupputveckling, VT 2018. ersta Sköndal Bräcke Högskola


Övriga kurser

BBIC

Lösningsfokuserat arbetssätt

Partydroger

Sexologi