TJÄNSTER

Handledning


Handledning är ett forum där man som arbetsgrupp eller enskild regelbundet får chans att utforska sig själv och sina medarbetare i syfte att bli tryggare i och utvecklas i sin yrkesroll. Det kan även vara ett forum att ventilera svåra ärenden eller dilemman i en trygg och ordnad form

Utbildning


Utbildning i motiverande samtal - MI för alla som arbetar med människor. En metod och ett förhållningssätt för att jobba med motivation och förändring.

TMO - Traumamedveten omsorg en utbildning för dem som jobbar med eller kommer i kontakt med traumatiserade barn och unga. Hur man som viktig omsorgsperson kan hjälpa dess barn att utvecklas på ett positivt sätt.

Föreläsningar


Kanske behöver din arbetsplats eller organisation påfyllnad i form av en föreläsning om motivation, förändring, komunikation eller det svåra att vara människa i en digitaliserad värld.

kanske en föreläsning kring trauma och sekundärtrauma

Gruppprocesser


ARBETSPLATS Har din arbetsgrupp kört fast? Kanske blir det missförstånd och onödiga konflikter. Då kan det vara bra att ta ett omtag och jobba tillsammans med en gemensam avstamp i en dag eller två kring gruppens framtid.

HANDLINGSPLANER Framtidsverkstad är ett demokratiskt sätt att arbeta fram underlag för planering av verksamheter, politiska visioner eller andra handlingsplaner.



Handledning

Inom handledning pratar man ibland om ärendehandledning eller processhandledning. Ärendehandledning avser då att man lyfter svåra patient/klient/elev-ärenden och jobbar i gruppen om hur man kan hantera eller agera i dessa ärenden. Processhandledning handlar mer om gruppen och vad som kan uppstår i gruppen samt hur arbete påverkar de professionella. Man har då mer fokus på att hitta strategier i att sortera och förstå sin roll och gruppens dynamik.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete men har även en vidareutbildning i kreativa metoder i handledning och tycker om att försöka aktivera grupper och individer på flera nivåer för att därigenom försöka locka fram nya tankar och ideér. Min målsättning är att i grupper försöka sträva efter en så tillitsfull stämning så att man vågar provtänka tillsammans. Att få till en exprimentverkstad där man tillsammans med kollegor får mötas och utvecklas utanför ordinarie forum. Handledningsrummet är också en friskvårdande plats där deltagarna får en paus och tid för reflektion kring sitt uppdrag och sin yrkesroll. I mitt handledningsrum är både ärenden och gruppfrågor välkomna.Kan även erbjuda enskild handledning vid behov.

Kostnad för handledning varierar mellan 1400-1600 kr/ tim beroende på gruppstorlek möjlighet att samköra exempelvis två grupper samma dag avstånd mm. Till detta kommer 50kr/mil i resersättning samt i förekommande fall logi. På dessa priser tillkommer moms


Innehar f-skattsedel



Utbildning

MI-motiverande samtal.

Motiveramera ger MI-utbildningar på olika nivåer och med den inriktning /tema som önskas.

En grundutbildning omfattar två heldagar och ger deltagarna en grundläggande kunskap om förhållningssättet i MI samt de i metoden förekommande samtalsteknikerna. Dagarna är en mix av föreläsning och övningar både i par, mindre grupper och storgrupp.

I utbildningen ingår allt nödvändigt material såsom åhörarkopior, minneskort, checklistor samt kursintyg efter genomförd utbildning

Pris 34.000kr (max 20 deltagare, om fler pris enligt överenskommelse)

Påbyggnadsutbildning

En heldag som riktar sig till dem som gått en grundutbildning och denna dag tar fokus på repetition och fördjupning på de delar som upplevts utmanande sedan grundutbildningen. Denna dag kan även fungera för de som gått en grundutbildning hos någon annan utbildare. Många väljer att bygga på sin grundutbildning med en eller flera tränings/repetionsdagar.

Pris 12.000kr

TMO- Traumamedveten omsorg

Heldagsutbildning i förhållningssättet TMO som ger förståelse och råd hur man som viktig omsorgspersonal såsom familjehemsförälder, hvb-personal, skolpersonal kan hjälpa traumatiserade barn och unga till en fungerande framtid. Jag är utbildad av Rädda barnen och utbildningen är baserad på deras ,material.

Pris 16.000kr


På ovan nämda priser tillkommer 50kr/mil i reseersättning logikostnad vid behov och moms.


Innehar F-skattsedel



Föreläsningar

Motiveramera ger kortare eller längre föreläsningar för företag, organisationer, inom ramen för andra utbildningar eller i andra större sammanhang. Kanske om motivation och förändring? kanske om det att vara människa i en teknologisk värld? Kanske om sekundärtraumatisering? Kanske om att vara tonårsförälder? Med min mångåriga erfarenhet av socialt arbete samt mitt arbete med grupper och enskilda så ser jag fram emot att diskutera era ideér och förhoppningsvis kunna möta era behov.

Pris enligt överenskommelse



Grupprocesser

Jag är utbildad framtidsverkstadsledare men har även jobbat med flera olika kreativa metoder för grupprocesser. Kanske behöver din grupp lite hjälp att få en nystart och tillsammans ta ett omtag för att bli bättre på att komunicera och undvika onödiga missförstånd eller osämja. Kanske står ni begräpp att sjösätta ett nytt projekt som behöver planeras. Eller kanske ni bara behöver göra något annorlunda på en personaldag.

Framtidsverkstad är en demokratisk beslutsprocess där alla berörda har samma röst. Man jobba i två dagar med tre faser. Kritikfas- där allt som hindra, blockerar processen tas fram. En visionsfas - där drömmar och idealmål tas fram och ger energi åt processen och slutligen en Konkretiseringsfas- där man jobbar aktivt med vad vill vi gå från? Vad vill vi sträva mot? Och hur kommer vi dit?

Miniverkstad är precis som det låter en mindre variant där man under en dag arbetar med farhågor och förväntningar samt vad som är önskvärt och möjligt för att landa i en handlingsplan kring vad man bör fokusera på.

Pris Framtidsverkstad 2 dagar 35.000kr

Miniverkstad 1 dag 15.000kr

Grupprocessdag 8.000-10.000 kr beroende på grupp och innehåll


På ovanstående priser tillkommer reseersättning om 50kr/mil, eventuell logikostnad samt moms.


Innehar F-skattsedel