MI

MI Motivational Interviewing


MI är en samtalsmetod i syfte att stödja människor i olika former av förändring. MI är en evidensbaserad metod som har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande för både klient / patient och rådgivare än traditionell rådgivning. Metoden används idag på de flesta livsstilsområden såsom alkohol, droganvändande, tobaksavvänjning men även inom exempelvis behandling av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra sjukdomstillstånd som kräver en förändrad livsföring.

Metoden baseras på ett grundläggande förhållningssätt som är icke- dömande, engagerat, empatiskt, respekterande och som betonar individens självbestämmande. Genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar leder man individen mot en ökad beredskap för förändring genom att skapa diskrepans, lösa eventuell ambivalens och göra ett eget åtagande.

Läs mer om metoden på folkhälsoinstitutets hemsida.

Mer information finns också på Internationella MI organisationens hemsida.


www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/metoder-och-planeringsverktyg/motiverande-samtal/

www.motivationalinterviewing.org

www.folkhalsomyndigheten.se/somra/

Handbok!


På Gothia förlag  finns en handbok skriven av Barbro Holm Ivarsen, Liria Ortiz och Peter Wirbing. Motiverande samtal, praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete.

Jag har haft förmånen att få granska materialet under tillkomsten av denna bok och kan varmt rekomendera den

Samma bok finns också med inriktning mot skola samt hälso och sjukvård.


Lotta


Läs mer

www.gothiaforlag.se