Presentation

alla människor kan förändras

och utvecklas......


Erbjuder kvalificerad utbildning, processer och handledning inom det psykosociala arbetsfältet men även till andra personalgrupper, organisationer eller föreningar. Ger grundutbildningar i MI - Motivational Interviewing, håller Framtidsverkstäder och miniverkstäder samt handleder personalgrupper i psykosocialt arbete. Utbildar i TMO, traumamedveten omsorg.

Flexibelt upplägg utifrån ditt/ert behov med fokus på förändring och utveckling.

Handledning är ett sätt att löpande tillsammans med sina kollegor stödja varandra och utvecklas i sin yrkesroll samt ett tillfälle att bearbeta svårigheter i sitt uppdrag.

MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras.Metoden är evidensbaserad och rekommenderas av socialstyrelsen.

Framtidsverkstad är en demokratisk beslutsprocess som lämpar sig väl vid lösande av frågor som berör olika yrkesgrupper eller olika organisatoriska nivåer då alla oavsett profession eller position ges samma utrymme. Beslut som fattas demokratiskt har oftast större bärkraft och hållbarhet då de sjösätts. TMO är ett förhållningssätt framtaget av Rädda barnen som riktar sig till omsorgspersoner runt traumatiserade barn och unga såsom familjehem, skolpersonal, hvb-personal.


KontaktuppgifterMotiveramera Gävleborg AB


Lotta Åberg

Kopparslagarvägen 3

813 40 Torsåker


0768 - 22 52 52


mail@motiveramera.se


Innehar F-skattsedel