Framtidsverkstad

Miniverkstad

Framtidsverkstad är en teknik som utvecklades av den tyske pedagogen Robert Jungk redan på 50-talet. Han ville finna ett arbetssätt som demokratiserade beslutsprocessen, en metod för idéutveckling där människor gavs möjlighet att använda både förnuft och känsla. Tekniken har sedan dess anpassats och utvecklats och har nått stor spridning framför allt i Västeuropa.

Framtidsverkstaden kan användas av grupper och organisationer som vill få till stånd en process baserad på tankar och visioner omkring ett för dem angeläget gemensamt  tema. Det är en teknik som lyfter fram idéer och visioner som finns i en grupp men som samtidigt tar hand om eventuellt missnöje och farhågor.

Metoden bygger på tre faser. En kritikfas där man tittar på och analyserar vilka hinder som finns, en visionsfas där man som namnet antyder visionerar om hur man vill att det skall vara och slutligen en konkretiseringsfas där man vet vad man vill lämna bakom sig och vad man vill jobba mot. Nu är det dags att formulera en tydlig handlingsplan. Vem gör vad och när? Vad är första steget?

Läs mer om framtidsverkstad


www.framtidsverkstad.se

Miniverkstad är som namnet antyder en mindre variant av en framtidsverkstad och sträcker sig över en dag.

Det är en metod att sortera i sina arbetsuppgifter eller uppdrag / åtaganden för att lägga fokus på det som ger bäst resultat och därigenom effektivisera sitt arbete.


Man arbetar utifrån fyra aspekter

Önskvärt men ej möjligt

Önskvärt och möjligt

Ej önskvärt men troligt och

Ej önskvärt men inte troligt


Metoden gör oss medvetna om våra prioriteringar och hjälper oss också till att se vilket ansvar vi har respektive vad som ligger utanför vårt område.

Lotta Åberg är utbildad framtidsverkstadsledare och även van att leda demokratiska beslutsprocesser utifrån ett flertal olika metoder. Det är uppdraget som avgör val av metod


Vad är en framtidsverkstad?