Vad är Motiveramera


Vem är jag


Lotta Åberg heter jag och är utbildad socionom vid universitetet i Umeå och Den sociala högskolan i Odense, Danmark. Jag har arbetat i 15 år inom socialtjänsten med huvudsaklig inriktning mot missbruk och ungdomar både som behandlar och utredare. Jag har också arbetat som projektledare och senast som enhetschef med ansvar för ungdom, vuxen missbruk, LSS, psykiatri och alkoholhandläggning. Min breda erfarenhet av praktiskt socialt arbete har varit värdefullt i utbildnings- och handledningssituationer och jag är väl förtrogen med många av de arbetssituationer som de jag möter befinner sig i. Jag har under hela min yrkesverksamma tid haft förmånen att parallellt få arbeta med olika processuppdrag i olika sammanhang såsom politikerarbete, framtagande av olika övergripande planer samt vid start av olika verksamheter.Jag har arbetat med Framtidsverkstäder sedan 1999 och med MI sedan 2005. Jag har också under dessa år kontinuerligt vidareutbildat mig inom för området aktuella ämnen. jag tycker att det är spännande och stimulerande att möta nya grupper och tillsammans med dem försöka hitta nya vägar och ser fram emot att få träffa dig och din grupp. Sedan 2017 ger jag även utbildningar i TMO Traumamedveten omsorg. en utbildning i förståelse och förhållningssätt för de som möter traumatiserade barn och unga i sin roll som omsorgsperson.


Lotta


MEET OUR TEAM 


Motiverameras lag består av Lotta Åberg som är den som möter våra kunder och utför de tjänster vi erbjuder. Rune Åberg som är styrelseledamot är också ett viktigt bollplank för ideér och stöd i planerande av utbildningar med sin långa erfarenhet som professor i sociologi vid Umeå Universitet. Edgars Vipulis är den som gör det möjligt för dig att ta del av denna hemsida samt löser alla tekniska problem. Vi samarbetar också med andra aktörer utifrån behov.


RUNE ÅBERG

Styrelseledamot

LOTTA ÅBERG

VD, Utbildare, handledare i psykosocialt arbete

EDGARS VIPULIS

Tech support