VIDEOS NYHETER


MI Online


I samarbete med Omsorgsförlaget kommer Motiveramera från och med februari ge en webbaserad utbildning i fyra block som sträcker sig över 4 veckor. Läs mer och anmäl dig via Omsorgsförlagets hemsida.

MI-Utbildning på plats hos er


Om ni vill anordna en 2-dagars grundutbildning hos er så kommer jag gärna på besök. En utbildning med mig är en mix av teori och övningar med exempel som passar er verksamhet. 20 års erfarenhet av att hålla MI-utbildning

UPCOMING EVENTS

19 Januari

Online webinarium MI

TBA

15 Februari

27 April

unsplash