Första sida

Tryck föder motstånd! 

Inom MI jobbar man med begrepp som att rulla med motstånd. Ett första steg är att vi som rådgivare tar ansvar för att inte framkalla motstånd och att vi ser motstånd som ett tillstånd som uppstår mellan mig och den andre och alltså att det inte är en egenskap. Jag kan då också ta ansvar för att se uppkommet motstånd som en signal att jag bör göra något på ett annat sätt.

Det går att hitta en punkt där man kan samarbeta med alla och där båda parter kan vila utan att det sker på bekostnad av den andre


Komunikation är grundläggande i allt arbete med människor och ofta är det också när denna brister som konflikter och problem uppstår. Vad är då en bra kommunikation? Motiveramera arbetar utifrån att det inte handlar om att segra med sin lösning och att någon annan får stå tillbaka utan snarare att hitta den yta mellan oss som båda kan se en nytta med. Grundläggande är att undvika argumentation och icke efterfrågade råd och snarare jobba utifrån grunder som respekt och nyfikenhet.

Ett steg i taget.....


Förändring kan vara svårt och ofta drabbas vi som hjälpare av iver och ser också oftast lösningar på individens problem långt innan personen själv kanske ens är medveten om att en förändring borde till. Inom MI lär vi oss tekniker att hjälpa människor med förändring på deras villkor genom att hjälpa dem att själva plocka fram sina lösningar och inneboende styrkor för att klara detta.

Demokratiska beslutsprocesser


Vid framtagande av beslutsunderlag, planering av verksamheter och uppstart av projekt är grunden till hur ideér och beslut fattas viktig för den fortsatta framgången. Är alla med i båten och hur jobbar man så att allas röster blir hörda och att deltagarna själva äger processen. Motiveramera hjälper till med olika upplägg för att hjälpa grupper och organisationer med detta. Exempelvis genom framtidsverkstäder, gruppexpo eller dialogcafe.